Thủ tục: Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe trước khi nhập học
+ Trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội theo quy định của bộ y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước. - Khi mắc bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng nếu không đủ sức khỏe cũng được trả ngay về nước
+ Tuổi được gia hạn thêm 01 tuổi so với quy định.


 - Trình tự thực hiện:
a) Đối với cá nhân, tổ chức
+ Học sinh tự hoàn thiện các giấy tờ thủ tục có trong thành phần hồ sơ quy định hoặc đến gặp hiệu trưởng nhà trường để được hướng dẫn thủ tục xin chuyển đến
+ Học sinh nhận giấy giới thiệu tại phòng Giáo dục đào tạo
b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của học sinh chuyển đến
+ Cấp giấy giới thiệu cho học sinh đến trường học sinh xin học.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin học do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ký
+ Bản tóm tắt lý lịch
+ Giấy chứng nhận sức khỏe (Do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo trước khi đến việt Nam)
+ Hai anh cỡ 4x6
+ Học bạ gốc và bản dịch sang tiếng việt, bản sao giấy khai sinh
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do trưởng phòng Giáo dục và đào tạo nơi học sinh đến học cấp
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo , tổ chức, đơn vị trường học
d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe trước khi nhập học
+ Trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội theo quy định của bộ y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước. - Khi mắc bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng nếu không đủ sức khỏe cũng được trả ngay về nước
+ Tuổi được gia hạn thêm 01 tuổi so với quy định.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định Số : 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 V/v ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.Tin mới nhất