Văn bản mới nhất
Số 1197 PGD&ĐT V v thông báo thời gian nghỉ tết Âm lịch năm 2020
Số 1186 PGD&ĐT V v tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020
Số 3796 UBND Về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia
Số 237 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Đê án sắp xếp tổ chức bộ máy, tin giản biên chế đối với hệ thống cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND thị xã Đông Triều đến năm 2021
Số 3031 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy phòng, chống tội phạm năm học 2019-2020
Số 273 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giám khảo chấm phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học, năm học 2019-2020
Số 1177 TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 12 năm 2019
Thông tư 21-2019 Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp-THCS, THPT, trung cấp SP, cao đẳng SP văn bằng GD đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Số 266 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi phần thi năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học năm học 2019-2020
TT 20-2019 Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30 2008 QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo...
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 170/TB-UBND Số 170 TB-UBND Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Thường trực UBND thị xã tại phiên họp UBND thị xã thường kỳ tháng 6 năm 2015 26/06/15
Số: 912/UBND Số 912 UBND Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện đảm bảo vận hành hê thống điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân 24/06/15
03/CĐ-UBND Số 03 CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 1 trên biển Đông 23/06/15
Số: 04/CĐ-UBND Số 04 CĐ-UBND Về việc chủ đông các biện pháp đối phó với cơn bão số 1 23/06/15
111/TB-UBND Số 111 TB-UBND Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Thường trực UBND thị xã tại phiên họp của UBND thị xã thường kỳ tháng 5 năm 2015 28/05/15
98/TB-UBND Số 98 TB-UBND THÔNG BÁO Về việc phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2015-2016 08/05/15
01/TL-BTC Số 01 TL-BTC THỂ LỆ Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn huyện Đông Triều 06/03/15
Số: 216/TB-UBND Số 216 TB-UBND Lịch trực Tết dương lịch năm 2015 của các đ c trong thường trực UBND huyện 30/12/14
Số: 14/CĐ-UBND Số 14 CĐ-UBND Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 16/12/14
Số: 12/CĐ-UBND: Số 12 CĐ-UBND Công điện về chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 3 15/09/14
Số: 03/ UBND CÔNG ĐIỆN KHẨN Về di dân để phòng tránh cơn bão số 2 Rammasun đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh 19/07/14
Số: 02/CĐ-UBND Về chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão Rammasun : Chi tiết Công điện đề nghị xem trong tệp đính kèm. 17/07/14
Số: 10/CĐ-UBND Số: 10 CĐ-UBND: CÔNG ĐIỆN KHẨN về chủ động các biện pháp phòng, chống rét và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 16/12/13
09/CĐ-UBND Số: 09 CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN: Về chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 14 HaiYan 10/11/13
Số: 08/CĐ-UBND Số: 08 CĐ-UBND : Về chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 9 USAGI 23/09/13
Số: 14/CĐ-UBND Số: 14 CĐ-UBND : V v tăng cường thực hiện NĐ 36-CP về quản lý, sử dụng pháo QĐ số 95 2005 QĐ-TTg về cấm sản xuất, nhập khẩu... đốt và thả đèn trời ... 05/09/13
Số: 07/CĐ-UBND Số: 07 CĐ-UBND : Về chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 7 Utor 14/08/13
Số: 06 /CĐ-UBND Số: 06 CĐ-UBND : Về chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 6 07/08/13
Số: 05/CĐ-UBND Số: 05 CĐ-UBND : Công điện khẩn về chủ động các biện pháp đối phó với bão số 5... 01/08/13
Số: 02 /TB-BCĐ Số: 02 TB-BCĐ : V v: chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2013-2014 24/06/13
Hiển thị 21 - 40 trong tổng số 48 mục.
trong 3