Văn bản mới nhất
Số 3586 UBND V.v điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới
Số 1068 PGD&ĐT-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2021-2022
Số 1887 QĐ-UBND Quyết định thành lập Bộ phận điều phối ô xy y tế phục vụ công tác điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1076 PGD&ĐT V v Thực hiện nghiêm một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số 3544 UBND V v thực hiện nghiêm một số biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19
Số 905 CĐ-BGDĐT Công điện về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biễn dịch COVID-19
Số 3969 BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
Số 1063 PGD&ĐT V v tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022
Số 1048 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021 - 2022
Số 24 2021 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23 2017 TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3586/UBND Số 3586 UBND V.v điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới 20/09/21
3544/UBND Số 3544 UBND V v thực hiện nghiêm một số biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 15/09/21
3445/UBND Số 3445 UBND V v điều chỉnh hoạt động lưu thông qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Cầu Triều, cầu Đá Vách trong tình hình mới 12/09/21
3400/UBND Số 3400 UBND HỎA TỐC V v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 07/09/21
3198/UBND Số 3198 UBND V v củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng và tuyên truyền vận động người dân cũng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 27/08/21
3178/UBND Số 3178 UBND V.v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 26/08/21
3133/UBND Số 3133 UBND V.v kiện toàn Tổ giúp việc Chủ tịch UBND thị xã về công tác an toàn thực phẩm 24/08/21
3148/UBND Số 3148 UBND V.v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 24/08/21
3064/UBND Số 3064 UBND V.v chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2021- 2022 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 18/08/21
3080/UBND Số 3080 UBND V v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 18/08/21
3059/UBND Số 3059 UBND Thông báo Thông tư của Bộ Nội vụ mới ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh và phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện 17/08/21
3013/UBND Số 3013 UBND Về việc xử lý hồ sơ DVC hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC Quốc gia 16/08/21
3036/UBND Số 3036 UBND Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 13/08/21
2839/UBND Số 2839 UBND HỎA TỐC V v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã 10/08/21
2695/UBND Số 2695 UBND V v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 03/08/21
2668/UBND Số 2668 UBND V v rà soát, cập nhật danh mục thủ tục hành chính cung cấp mức độ 4 02/08/21
2669/UBND Số 2669 UBND V.v thông báo Quyết định số 24 2021 QĐ- Ttg của Thủ tướng Chính phủ 02/08/21
2670/UBND Số 2670 UBND V.v thông báo Nghi định số 75 2021 QĐ- CP của Chính phủ mới ban hành 02/08/21
2677/UBND Số 2677 UBND V v nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ Covid cộng đồng và hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã 31/07/21
2620/UBND Số 2620 UBND Về việc phối hợp kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động Quảng Ninh, Hải Dương làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp 30/07/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 297 mục.
trong 15